Header image  
i Norge
 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GA´s tolv tradisjoner

Vi beholder det vi har kun ved vaktsomhet, og slik som frihet for enkeltmennesket kommer fra de tolv trinn, slik springer frihet for gruppen ut fra våre tradisjoner. Så lenge de båndene som binder oss sammen er sterkere enn de som vil rive oss fra hverandre, vil alt være bra. På møtene har vi følgende tradisjoner å forholde oss til:

1. Vår felles velferd bør komme først, personlig tilfriskning avhenger av GA-enhet.

2. For vårt gruppeformål finnes bare en eneste autoritet - en kjærlig Den Høyere Makt slik Han får uttrykke seg i vår gruppesamvittighet. Våre ledere er bare betrodde tjenere, de styrer ikke.

3. Den eneste betingelse for medlemskap er et ønske om å slutte å bruke penger på gambling.

4. Hver GRUPPE bør være selvstyrt, unntatt i saker som angår andre grupper eller GA som enhet.

5. Hver gruppe har kun et hovedformål - å bringe budskapet til den spille avhengige som fortsatt lider.

6. En GA - gruppe bør aldri gå god for, finansiere eller låne GA - navnet til noe beslektet formål eller utenforstående foretak, ellers kan problemer med penger, eiendom eller prestisje skille oss fra vårt hovedformål.

7. Hver GA - gruppe bør være helt selvforsørget og avslå bidrag utenfra.

8. Anonyme Gamblere bør alltid forbli ikke profesjonell, men våre service sentre kan ansette spesialarbeidere.

9. GA som sådan bør aldri bli organisert, men vi kan opprette serviceråd eller komiteer direkte ansvarlige overfor dem de tjener.

10. Anonyme Gamblere har ingen mening om utenforliggende spørsmål, derfor bør GA - navnet aldri trekkes inn i offentlig strid.

11. Vår holdning i forhold til offentligheten er basert på tiltrekning heller enn fremheving. Vi bør alltid bevare personlig anonymitet på slike nivåer som presse, radio og film.

12. Anonymitet er det åndelige grunnlag for alle våre tradisjoner, og minner oss alltid om å sette prinsipper foran personligheter.