Header image  
i Norge
 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva med anonymiteten?

På møtene har vi følgende tradisjon å forholde oss til:

"GA ER ET ANONYMT FELLESKAP OG VI BER OM AT DETTE BLIR RESPEKTERT VED AT DET SOM VI HØRER OM HER OG DE SOM VI SER HER FORBLIR HER".