Header image  
i Norge
 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem, hva, hvordan og hvorfor

HVEM ER SPILLEAVHENGIG?

De fleste av oss behøver ikke tenke to ganger på dette spørsmålet. Vi vet ! Hele vårt liv og tenkning dreide seg om spilling om penger i en eller annen form. Å få tak i, bruke og finne måter å skaffe mer. Vi spilte for å leve, levde for å spille. Helt enkelt, en spilleavhengig er en mann eller kvinne hvis liv er kontrollert av spilleavhengighet. Vi er mennesker i grepet på en vedvarende og progressiv sykdom som alltid ender på samme måte: tap av penger, eiendom, familie, depresjoner, selvbebreidelse og selvmordstanker, kanskje til og med død som følge.

HVA ER GA’S PROGRAM ?

GA er et fellesskap eller forening av menn og kvinner for hvem spilling hadde blitt et hovedproblem. Vi er spilleavhengige under tilfriskning som møtes jevnlig for å hjelpe hverandre til å holde oss fri for gambling. Dette er et program med totalavholdenhet fra alle gamblings former. Det er kun en betingelse for medlemskap, et ønske om å slutte å foreta seg alle former for gambling med penger. Vi foreslår at du har et åpent sinn og gir deg selv en sjanse. Vårt program er samling prinsipper skrevet så enkelt at vi kan følge dem i våre daglige liv. Det viktigste ved dem er at de virker.

GA er ikke knyttet til noen andre organisasjoner, vi har ingen inngangspenger eller avgifter, ingen forpliktelser og ingen løfter å gi til noen. Vi er ikke forbundet med noen politiske eller religiøse grupper, heller ingen myndigheter. Hvem som helst kan slutte seg til oss uansett alder, rase, seksuell legning, livssyn, religion eller mangel på religion. Vi er ikke interessert i hva eller hvor mye du brukte eller hvem som var dine forbindelser, hva du har gjort tidligere, hvor mye eller lite du har, men kun i hva du vil gjøre med ditt problem, og hvordan vi kan hjelpe. Nykommeren er den viktigste personen på ethvert møte, fordi vi kan bare beholde det vi har ved å gi det videre. Vi har lært av vår gruppeerfaring at de som kommer regelmessig på våre møter holder seg fri for gambling.

HVORFOR ER VI HER ?

Før vi kom til GA’s fellesskap kunne vi ikke mestre våre egne liv. Vi kunne ikke leve og nyte livet slik som andre mennesker gjør. Vi måtte ha noe annet i livet vårt, og vi trodde vi hadde funnet det i gambling. Vi satte gamblingen foran vel ferden til våre familier, våre koner, våre ektemenn og våre barn. Vi måtte ha penger til gambling for enhver pris. Vi gjorde mange mennesker skuffet, men mest av alt skuffet vi oss selv. Ved vår manglende evne til å godta personlig ansvar, skapte vi våre egne problemer. Vi syntes ute av stand til å møte livet på dets egne vilkår.

De fleste av oss innså at vi i vår avhengighet langsomt mistet alt, men avhengigheten er så slu fiende av livet at vi hadde mistet evnen til å gjøre noe med den. Noen av oss har endt i fengsel på grunn av underslag, eller søkt medisinsk, religiøs eller psykiatrisk hjelp. Ingen av disse metodene var tilstrekkelig for oss. Vår sykdom dukket alltid opp igjen eller fortsatte å utvikle seg, inntil vi i desperasjon søkte hjelp hos hverandre i Anonyme Gamblere.

Etter at vi kom til GA innså vi at vi var syke mennesker. Vi led av en sykdom som ikke har noen kjent helbredelse. Den kan imidlertid stanses på et visst stadium og tilfriskning er da mulig.