Møteoversikt

Oslo


Kirkeveien 84, Majorstuen Kirke

Inngang på baksiden av kirken Ga-                        skilt på døren. Ring tlf 46675706 for                      info


Tirsdager 18:00 - 19:30


46675706

Horten

FiF kontoret, Veslestua, Sentrum Skole.

Sentroveien 5, 3182 Horten

Vesle huset i nedre skolegård


Torsdager 19-20


920 37 849