Anonymitet
Spilleavhengighet

Anonymitet

Anonymitet betyr mye for å kunne opprettholde samhold og enhet innen vårt Fellesskap. Ved å praktisere dette i forhold til media, har vi eliminert faren for at noen skal havne i rampelyset, med hva dette kan føre med seg for enkeltmenneske.


Anonymiteten har også stor verdi i forhold til nye medlemmer, som gjerne føler mye skyld og skam rundt sitt spilleproblem. Nye medlemmer får derfor all den anonymitet de måtte ønske å ha. Men kanskje størst betydning har anonymiteten for den åndelige siden av saken. Det er en kraftfull påminnelse om at vi alltid skal sette prinsipper foran eventuelle personlige interesser og syn.

 

Vår mulighet for å overleve som individer krever at vi gir avkall på personlig glorifisering. Derfor står ydmykhet høyt i kurs i vårt Fellesskap, og denne egenskapen har gitt de av våre medlemmer som har kunnet praktisere den, fred og sinnsro på deres vei gjennom livet. 

Anonyme Gamblere


Spilleavhengig? Anonyme Gamblere er selvhjelpsgrupper som holder ukentlige møter. Vi er spilleavhengige som hjelper hverandre ut av spilleavhengigheten. Det benyttes en 12 trinns metode for å systematisk ta tak i avhengigheten og slippe oss fra den. Dersom du ønsker det samme er du hjertelig velkommen til oss. Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon. Dette kan vi sende per post eller epost om ønskelig.

Møtetidspunkter


Drammen - Mandager: 18:00

Oslo - Tirsdager: 18:00

Horten - Torsdager kl 19:00

© Copyright GA Norge. All Rights Reserved.