Informasjon om GA

Hva er GA?

Gamblers Anonymous - Anonyme Gamblere er et fellesskap av menn og kvinner som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de skal kunne løse sitt felles problem og hjelpe andre til å komme seg fra sitt spilleproblem.


Den eneste betingelsen for medlemskap er et ønske om å slutte med spilling. Det er ingen avgifter eller kontingent i Anonyme Gamblere, vi er selvforsørgende gjennom våre egne bidrag. Anonyme Gamblere er ikke knyttet til noen organisasjon eller institusjon, ønsker ikke å ta stilling i noe stridsspørsmål, tar verken avstand fra eller gir støtte til noen sak. Vårt hovedformål er å stoppe med spilling og hjelpe andre til å gjøre det samme.


De fleste av oss har vært uvillige til å innrømme at vi virkelig hadde et problem med spilling. Ingen liker å føle at man er annerledes enn andre. Derfor er det ingen overraskelse at vi i vår "karriere" som gamblere har utallige forsøk bak oss på å bevise at vi kunne spille som andre. Forestillingen om at vi på en eller annen måte, en dag skulle kunne kontrollere vår spilling, er den store besettelsen hos alle spilleavhengige. Illusjonen om å kunne oppnå dette er utrolig sterk. Mange forfølger denne drømmen helt til galskapens og dødens forgård.


Vi forsto at vi måtte innrømme fullt ut at vi er spilleavhengige. Dette er første steget i retning av tilfriskning og et liv uten spilling. Illusjonen om at vi er som andre når det gjelder spilling, må brytes ned.


Vi har mistet evnen til å kontrollere spillingen vår. Vi vet at ingen som er spilleavhengig vil kunne klare dette. Vi har alle til tider følt at vi har gjenvunnet kontrollen, men slike øyeblikk, gjerne kortvarige, ble etterfulgt av enda mindre kontroll, som førte til smertefull og ubegripelig fortapelse. Vi er overbevist om at spillere av vårt slag er i grepet på en progressiv sykdom. Over tid vil vi alltid bli verre, aldri bedre.


Derfor, for å kunne leve normale, lykkelige liv, forsøker vi etter beste evne å praktisere visse prinsipper i vår hverdag.