De 12 Trinnene

De 12 trinnene

     "Hvis du vil ha det vi har å tilby og er villig til å bestrebe deg på å få det, da er du klar til å ta visse trinn. Dette er prinsipper som gjorde vår tilfriskning mulig."


Anonyme Gamblere følger et program som består av Tolv Trinn, basert på praktisk erfaring og innsikter som er utviklet gjennom mange år. Viktigst av alt, programmet fungerer, og er derfor grunnsteinen som fellesskapet er bygget på. Anonyme Gamblere er ikke en religiøs organisasjon, men Tolvtrinnsprogrammet er bygget på visse åndelige verdier og ideer, blant annet at den spilleavhengige kan få hjelp ved å overgi seg til en kraft sterkere enn seg selv. Det være seg Gud, Fellesskapet eller hva som føles riktig for hver enkelt.1. Vi innrømmet at vi var maktesløse ovenfor vår avhengighet, og at våre liv var blitt umulig å mestre.

 

2. Vi kom til å tro at en makt større enn oss selv kunne gi oss forstanden tilbake.

 

3. Vi tok en beslutning om å overlate vår vilje og vårt liv til Den Høyere Makts omsorg, slik vi selv oppfatter den.

 

4. Vi foretok en grundig og fryktløs moralsk og økonomisk selvransakelse.

 

5. Vi innrømmet for Den Høyere Makt, for oss selv og for et annet menneske nøyaktig hvordan det forholdt seg med våre feil.

 

6. Vi var fullstendig rede til å la Den Høyere Makt fjerne alle disse karakterfeil hos oss.

 

7. Vi ba Den Høyere Makt ydmykt om å fjerne våre feil.

 

8. Vi laget en liste over alle personer vi hadde skadet, og ble villig til å gjøre opp med dem alle.

 

9. Vi gjorde opp direkte overfor disse mennesker hvor det var mulig, unntatt når det ville skade dem eller andre.

 

10. Vi fortsatte med å ta selvransakelse på daglig basis, og når vi hadde feilet innrømmet vi det med en gang.

 

11. Vi søkte gjennom bønn og meditasjon å forbedre vår bevisste kontakt med Den Høyere Makt, slik vi selv oppfatter det, og ba bare om Dens vilje med oss og kraft til å utføre den.

 

12. Etter å ha hatt en åndelig opp våkning som følge av disse trinn, forsøkte vi å bringe budskapet til andre spilleavhengige og praktisere disse prinsippene i alle våre livsforhold.

 

Dette høres ut som en stor oppgave, og vi klarer ikke å gjøre alt på en gang. Vi ble ikke avhengige på en dag, så husk ta det rolig..

 

Det er en ting som mer enn noe annet kan stoppe vår tilfriskning: det er en holdning av likegyldighet eller intoleranse mot åndelige prinsipper. Tre ting som uunnværlig er; ærlighet, et åpent sinn og villighet. Med disse er vi allerede godt i gang.

 

Vi føler at vår måte å håndtere sykdommen spilleavhengighet på er fullstendig realistisk, for den terapeutiske verdien av at en spilleavhengig hjelper en annen er uten sidestykke. Vi føler at vår måte er praktisk, for en spilleavhengig kan best forstå og hjelpe en annen. Vi tror at jo tidligere vi møter våre problemer innenfor samfunnet og dagliglivet, jo fortere blir vi aksepterte, ansvarlige og produktive medlemmer av dette samfunnet igjen.

 

Den eneste måten å ikke vende tilbake til aktiv spilleavhengighet på, er å ikke satse første gang. Hvis du er som oss, vet du at en satsing er for mye, og selv ikke tusen vil være nok. Vi legger stor vekt på dette, for vi vet at når vi spiller i hvilken som helst form, eller erstatter en med et annen, så utløser vi vår avhengighet igjen.