FAQ

FAQ

HVA ER PROGRAMMET?

 

Det er et Tolv Trinns program som medlemmene bruker for å oppnå personlig vekst. Ved å anvende programmet i hverdagen, oppdager spilleavhengige at det ikke bare er spillesuget som forsvinner, men også at alle andre aspekter av livet fortoner seg lettere.


 

ER ANONYME GAMBLERE EN RELIGIØS SAMMENSLUTNING?

 

Nei. Våre medlemmer kommer fra de fleste trossamfunn, i tillegg er mange agnostikere og ateister. Siden Anonyme gamblere ikke stiller noen som helst krav til sine medlemmer når det gjelder religion eller livssyn, er det innlysende at merkelappen ”religiøs” overhodet ikke er dekkende.

 


HVORDAN MELDER DU DEG INN I ANONYME GAMBLERE?

 

I den tradisjonelle betydningen av ordet, er det ingen som ”melder” seg inn i Anonyme Gamblere. En spilleavhengig blir medlem ved å gå til møter i Anonyme Gamblere på stedet der han eller hun bor. Du ”erklærer” deg som med medlem ved en sosial tilknytning og ved å gå regelmessig på møter.

 


HVA LIGGER I BEGREPET ”ÅNDELIG” SLIK DET BLIR BRUKT I FELLESSKAPET ANONYME GAMBLERE?

 

Begrepet åndelig kan sies å være en beskrivelse av og representert gjennom, menneskets høyere kvaliteter, slik som vennlighet, generøsitet, ærlighet og ydmykhet. Anonyme Gamblere anser disse ovennevnte egenskapene som verdifulle rettesnorer i livet, og blir derfor gjerne kalt et åndelig fellesskap.


 

HVOR OFTE MÅ MEDLEMMER AV ANONYME GAMBLERE GÅ PÅ MØTER?

 

Erfaring viser at medlemmer som er i tilfriskning gjerne går på møter i Anonyme Gamblere minst én gang i uken, gjerne flere. Når et medlem begynner å kutte ut møtene, later det som oftest til at vedkommende havner i vanskeligheter på et eller annet område i livet sitt. Uttrykket ”følg etter beina til møter” blir ofte overhørt. Det er basert på den erfaringen at de som blir nonchalante med sine faste ukentlige møter, setter tilfriskningen de får hos Anonyme Gamblere i fare.


 

MÅ MEDLEMMER I ANONYME GAMBLERE FORTSETTE

Å GÅ PÅ MØTER RESTEN AV LIVET?

 

Spilleavhengige som har kommet seg fri fra besettelsen etter å spille ved hjelp av Anonyme Gamblere, innser etter hvert at de må fortsette med et livslangt program av selvransakelser og personlig utvikling og vekst. Medlemmer i Anonyme Gamblere oppdager at det ikke finnes noen snarveier mot en lykkeligere framtid. Ting tar tid. Som en følge av dette, og det kontinuerlige behovet for å kunne sammenligne sine problemer og identifisere seg med andre i samme situasjon, begynner tilfrisknende spilleavhengige å se med glede på en livslang tilhørighet til Anonyme Gamblere. Det er også til stor hjelp for nykommeren å kunne se at andre har gått foran og fått et godt liv og at programmet virker.